آرامگاه پیر پالان دوز مشهد

این بنا در شمال شرقی مجموعه حرم مطهر رضوی در ابتدای خروجی زیرگذر خیابان نواب صفوی قرار دارد.

@tor_ziarat

تور زیارتی جوان سیر بابل

Telegram.me/tor_ziarat

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :